Kauppakamarin talouskatsaus: Työn hinta on enemmän kuin palkkakuitin näkymä

Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään neljäs Kauppakamarin talouskatsaus keskittyy ansiotuloverotukseen.

Kansainvälisissä vertailuissa ilmenee, että Suomessa sekä verotuksen että julkisten menojen tasot ovat korkeita muihin OECD-maihin verrattuna. Lisäksi taantuva talous aiheuttaa paineita julkisen talouden tasapainottamiselle. Talousennustelaitokset povaavat taloustilanteen heikentymistä seuraavien vuosien osalta.

”Julkisten menojen suuri määrä selittyy sillä, että monet asiat Pohjoismaissa tehdään julkisen sektorin kautta. Yksi varjopuoli julkisten menojen suureen määrään on kuitenkin se, että myös kansantalouden tulojen tulisi olla suuria. Verotus vääristää yksilön valintoja ja aiheuttaa siten hyvinvointitappioita”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo. 

Kotamäki muistuttaa, että ansiotuloverotus kiristyy suurelle osalle palkansaajista vuoden 2020 aikana.  ”Jo valmiiksi kireän verotuksen takia ansiotuloverotuksen kiristymisen voi nähdä pulmallisena. Myös kylmenevä suhdannetilanne olisi perustellut neutraalimpaa veropolitiikkaa”, Kotamäki jatkaa.

Suomessa verokiila on suuri. Katsauksesta käy ilmi, että 3 000 euron kuukausipalkasta työnantajan kustannus on yli 3 800 euroa ja työntekijälle jää käteen alle 2 400 euroa. Verokiilaan sisältyy palkansaajan maksamien verojen ja maksujen lisäksi myös työnantajien tilittämät vakuutusmaksut. 

”Kansantaloudellisesti tärkeä kysymys on, kuinka työvoimakustannuksen suuruus vaikuttaa työllisyyteen. Kansantalouden tuotanto muodostuu, kun yritykset yhdistelevät työpanosta ja pääomaa”, Kotamäki sanoo.

”Pitemmällä aikavälillä työvoimakustannuksen nousu saa aikaan sen, että yritysten kannattaa siirtyä pääomavaltaisempaan työtapaan. Käy siis niin, että yritykset korvaavat työvoimaa pääomalla”, Kotamäki jatkaa.

Kotamäki muistuttaa, että työllisyysasteen nousu on hallitusohjelman tulopohjan vahvistamisen tärkein tekijä. Hallituksen tähän mennessä tehdyt toimet ovat Kotamäen mukaan oikeansuuntaisia, mutta työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tai julkisen talouden tasapainottamiseksi riittämättömiä.

Puolet työllisyystavoitteen päätösperäisistä toimista tulisi olla valmiina budjettiriihessä vuonna 2020. Hallitus on myös erikseen linjannut, ettei se tee työllisyyttä vähentäviä toimenpiteitä ilman samanaikaisesti työllisyyttä parantavia toimia. 

”Ensimmäisen budjettiriihen jälkeen näyttää vielä siltä, ettei hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ole esitetty uskottavia toimenpiteitä. Ja tästä suoraan seuraa, ettei hallituksen tavoite julkisen talouden sopeutumisestakaan näillä askelmerkein tule toteutumaan. Tarvitaan enemmän tekoja ja myös julkisia tarkennuksia, jotta hallituksen keinojen tehokkuudesta päästäisiin todella keskustelemaan”, Kotamäki sanoo.

Lisätietoja:
Kauppakamarin talouskatsaus

Video: Työn hinta on enemmän kuin palkkakuitin näkymä

Kansainvälisen kaupan toimivuus vaatii, että sitä koskevat kansainväliset ohjeet ovat jatkuvasti ajan tasalla. Tästä syystä Kansainvälinen kauppakamari ICC on uudistanut kansainvälisen kaupan toimituksissa myyjän ja ostajan välistä suhdetta määrittelevät Incoterms-toimitusehdot. Uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot esitellään maailmanlaajuisesti 10.9.2019 ja myös Suomessa 18.9.2019 Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa. Lisäksi alueelliset kauppakamarit järjestävät omia tilaisuuksiaan ympäri Suomea.

timo Vuori 500

Suomalaisyrityksillä on syksy aikaa paneutua uusiin toimitusehtoihin, jotka suositellaan otettavaksi osaksi yritysten kansainvälisiä kauppasopimuksia 1.1.2020 alkaen. Osaava toimitusten hallinta on keskeinen osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, riskienhallintaa ja myös hyvää asiakaspalvelua.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Incoterms® -toimitusehdot, kuten EXW, FOB, DDU, CIF ovat kansainvälisessä kaupassa maailmanlaajuisesti käytettyjä ehtoja, joihin viittaamalla kauppasopimuksissa myyjä ja ostaja sopivat tarkemmin tavaran toimitukseen liittyvistä seikoista kuten kuljetus- ja vakuutussopimuksen tekemisestä, tullauksesta sekä riskin siirtymisestä myyjältä ostajalle.

“Kansainvälisten toimitusten osaava ja sujuva hallinta on keskeinen osa suomalaisyritysten kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa”, muistuttaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori. Vuoren mukaan kauppaprosessien, asiakirjojen ja toimitusehtojen oikealla hallinnalla voidaan nopeuttaa kaupankäyntiä, karsia turhia kustannuksia ja riskejä sekä palvella paremmin asiakkaita. Maakohtaiset vienti- ja tuontimääräysten tuntemus, oikeiden asiakirjamallien käyttäminen sekä toimitusehtojen hallinta tarjoaa oivat lähtökohdat onnistua kaupankäynnissä.

Maailmanlaajuisesti paras logistiikka ja toimitusten halllinta oli aikanaan Nokian menestyksen avaimia matkapuhelinmarkkinoilla”, korostaa Vuori. “Samaa kilpailuetua hakevat muutkin suomalaiset vientiyritykset ja Incoterms on siksi niille tärkeä työkalu”.

ICC Suomen ja kauppakamareiden yhteistyössä järjestämä Incoterms 2020 -kiertue rantautuu Hyvinkäälle pe 25.10. Mukaan mahtuu vielä! Kouluttajana toimii vuosien ajan Suomen Incoterms-ryhmän sihteerinä ja puheenjohtajana toiminut asianajaja, oikeustieteen tohtori Lauri Railas.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä järjestää kahdeksatta kertaa yhdessä Hyvinkään yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kanssa energiatehokkuuskilpailun, jossa palkitaan parhaiten energiankäyttöään tehostaneet tai uusiutuvan energian käyttöä edistäneet hyvinkääläiset yritykset.

Kilpailuaika on 5.9.- 15.10.2019. Energiatehokkuuspalkinto luovutetaan Kauppakamarin syyskokouksessa 5.12.2019.

Lue lisää tästä.

eu 1473958 340

 

UK:n kanssa kauppaa käyvä yritys – perehdy tulliselvitykseen ja hanki EORI-tunnus viimeistään nyt!

Jos UK eroaa EU:sta ilman sopimusta eli ”kova brexit” toteutuu, tulee UK:sta ns. kolmas maa. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia UK:n kanssa käytävään kauppaan: tavaroiden maahantuonnissa ja -viennissä edellytetään eron jälkeen tulli-ilmoittamista ja tunnistautumista eli EORI-tunnusta.

Lue lisää EORI-tunnuksesta ja aiemmasta asiakastiedotteesta.

Perehdy tulliselvityksen perusteisiin ja valmistaudu brexitiin tutustumalla Tullin brexit-sivustoon. Seuraamalla sivustoa ja tilaamalla Tulliselvityksen uutiskirjeen varmistat, että saat viimeisimmän tiedon brexitin vaikutuksista tulliasiointiin.

Katso myös Tullin brexit-infovideo.

Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomen haasteet liittyvät työmarkkinoihin ja ansiotuloverotukseen

Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään kolmas Kauppakamarin talouskatsaus keskittyy erityisesti kustannuskilpailukyvyn kehitykseen ja kilpailukykytutkimuksiin.

Kotamki 2

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti  Mauri Kotamäki arvioi että, maailmantaloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Suomen vienti vetää toistaiseksi hyvin.

”Sekä kotimaiset että ulkomaiset ennustelaitokset povaavat talouskasvun hidastumista tälle ja tulevalle vuodelle. Maailmantalouden poikkeuksellisesta epävarmuudesta huolimatta Suomen ulkomaankauppa näyttää tämän vuoden osalta vakaalta”, Kotamäki sanoo. 

Kustannuskilpailukykyä laajemmassa vertailussa Suomi menestyy kohtalaisesti. Kotamäki muistuttaa, että Suomen kustannuskilpailukyky heikentyi finanssikriisin jälkeen, mutta on kohentunut viimeisen kahden vuoden aikana huomattavasti. 

”Toistaiseksi vientimarkkina on kasvanut positiivisesti, maailmantalouden kasvun lievästä hidastumisesta huolimatta. Kauppakamarien myöntämien alkuperätodistusten kehityksen perusteella näyttää siltä, että tämän vuoden toisella neljänneksellä tavaravienti EU:n ulkopuolelle kasvaa edelleen edellisvuoteen verrattuna”, Kotamäki sanoo.

Suomen ulkomaankaupasta noin kaksi kolmasosaa on tavaroiden ja yksi kolmasosa palveluiden kauppaa. Kotamäen mukaan Suomen ei pienenä taloutena kannata tuottaa kaikkia tarvitsemiaan tuotteita. 

”Omavaraistaloutta ei kannata tavoitella millään toimialalla. Erikoistuminen ja kansainvälinen kauppa ovat maailman maiden ja ihmisten vaurastumisen paras tae”, Kotamäki sanoo.

Kilpailukykyvertailussa Suomi menestyy muun muassa yhteiskunnan vakauden, instituutioiden uskottavuuden, koulutuksen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevissa osa-alueissa. Suomen haasteet liittyvät puolestaan työmarkkinoiden jäykkään toimivuuteen ja ansiotuloverotukseen. 

”Muihin maihin verrattuna Suomi sai parhaat pisteet työntekijöiden oikeuksista ja ammattitaitoisesta johtamisesta. Sen sijaan palkkaamiseen ja irtisanomiseen liittyvät käytännöt, työvoiman liikkuvuus maan sisällä ja työn verotus eivät yllä edes sadan parhaan maan joukkoon”, Kotamäki sanoo.

Kilpailukykyvertailussa Suomea neuvotaan kehittämään asunto- ja koulutusmarkkinoita rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi ja purkamaan kannustinloukkuja. Elinkeinoelämän kilpailukykyä tulisi parantaa tukemalla tutkimusta ja tuotekehitystä. Myös palkkaneuvotteluissa tulisi turvata kansainvälinen hintakilpailukyky.

”Suomen uusi työmarkkinamalli on muotoutumassa. Uuden mallin osalta olisi tärkeää, että työmarkkinajärjestöt malttaisivat vaalia kustannuskilpailukykyä aiempaa paremmin. Finanssikriisin jälkeinen pitkä matalan kasvun vaihe ei saisi enää toistua”, Kotamäki summaa.

Lisätietoja:

Kauppakamarin talouskatsaus

Video: Suomen haasteet liittyvät työmarkkinoihin ja ansiotuloverotukseen

Yritys- ja oppilaitosyhteistyö on tullut entistä kuumemmaksi keskustelunaiheeksi kun ammatillisen koulutuksen reformi alkoi näkyä ammatillisten oppilaitosten tekemisessä. Näkymät osaavan työvoiman riittävyyden suhteen lisäävät osaltaan painetta kehittää työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä tuottamaan uutta työvoimaa. Jo nyt pula osaavasta työvoimasta estää yrityksiä kasvamasta niiden tavoitteiden mukaisesti.

Kauppakamari teki jäsenyrityksille kyselyn saadakseen kuvaa siitä, miten yritykset tuntevat alueen koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden palveluita, miten paljon yhteistyötä tällä hetkellä on ja mitä tarpeita yhteistyölle olisi. Kysely koski talousalueen toimijoita; Laurea-ammattikorkeakoulua, Hamkia (Hämeen ammattikorkeakoulua), Hyria, Sykliä (Suomen Ympäristöopisto)  ja HBI:tä (Hyria Business Institute). Kyselyn kohderyhmänä olivat kauppakamarin yritysjäsenet. Vastauksia saatiin 93. Vastaajista 41 % edusti teollisuutta, 52 % kauppaa ja palveluita ja 7 % rakentamista.

Tunnettuus
Toimijoista tunnetuin on Hyria. 52 % vastaajista kertoo tuntevansa hyvin Hyrian ja sen palvelut. Kakkossijan otti Hamk, joka on hyvin tuttu 35 % vastaajalle.  Laurea on hieman tuntemattomampi, 23 % vastaajista kertoi tuntevansa hyvin Laurean ja sen palvelut. Tuloksia tarkemmin tarkasteltaessa selviää, että erityisesti isommat, yli 50 henkilöä työllistävät yritykset tuntevat parhaiten Hamkin.  Kun taas alle 10 henkilöä työllistävät yritykset tuntevat Hyrian parhaiten.

Yhteistyön nykytila
Kaikkien vastaajien vastauksia luettaessa selviää, että säännöllistä yhteistyötä on eniten Hyrian kanssa. Vastaajista 32 % viestittää tätä. Yli 50 työntekijää työllistävien yritysten joukosta jopa 44 % vastaa, että yhteistyö Hyrian kanssa on jatkuvaa. Hamkin osalta luku on 36 % ja Laurean osalta 17 %.  Kysyttäessä, että miksei yhteistyötä ole ollut, oli hyvin yleinen vastaus, että ei tunneta toimijaa ja sen palveluja.

Yhteistyötarpeet
Yhteistyötarpeita ja –tahtoa yrityksillä on. Yhteistyötarpeiksi ilmaistiin erilaisten tutkimusten teettämistä. Moni vastaaja on valmis tarjoamaan opinnäytetyömahdollisuuksia ja työharjoittelupaikkoja sekä kehittämisprojekteja.  Myös tarpeita henkilöstön täsmä- ja päivityskoulutuksista on olemassa.  Suuremman kokoluokan yrityksissä on selvää tahtotilaa rakentaa systemaattista ja jatkuvaa yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tämä nähtiin tärkeänä väylänä rekrytoida valmistuvia opiskelijoita. Puurakentamiseen liittyvän koulutuksen loppumista alueellamme pidettiin huolestuttavana.

Arvio opiskelijoiden osaamisen tasosta
Yritykset arvioivat myös opiskelijoiden osaamisen tasoa niin valmistumisen jälkeen kuin kesken opintojenkin. Puolet vastaajista on tyytyväisiä vastavalmistuneen osaamistasoon. Tyytymättömyyttä on selvästi enemmän henkilön osalta, jolla on vielä opinnot kesken. Lähes 60 % vastaajista kertoi, ettei osaamisen vastaa tuossa vaiheessa työn vaatimaa tasoa.

Arvio osaavan työvoiman saatavuudesta
Lähes puolella vastaajista on tällä hetkellä erittäin haastavaa löytää osaavaa työvoimaa. Arvio 3-5 vuoden kuluttua on vieläkin karumpi. 57 % vastaajista kertoo, että tilanne pahenee, teollisuusyritysten edustajien näkemys on vieläkin huonompi.

Yritykset nostivat esiin suurimpana haasteena osaavan työvoiman saatavuuden suhteen mm., että koulutus ei vastaa tämän päivän tarpeita riittävästi eikä pysty tuottamaan tasoa, jota yrityksissä kaivataan, nuorten kutsumusammatit ovat jotain muuta, kuin mihin tarvitaan osaajia. Monen toimialan vetovoima on heikko. Erityisesti nostettiin esille alueen heikko tunnettuus ja vetovoima.

Tietoa kaivataan
Kauppakamarin kyselyssä tiedusteltiin, minkä tahojen yhteistyömahdollisuuksista yritykset ovat kiinnostuneita. Näitä kontaktipyyntöjä tuli peräti 78. Kauppakamari toimittaa kontaktointipyynnöt suoraan oppilaitoksille jatkotoimenpiteitä varten.

Selvä viesti yrityksiltä
Yrityksiltä tullut viesti on selkeä;
•    oppilaitosten tulee jalkautua yrityksiin ja tehdä palveluitaan aktiivisesti tutuksi sekä auttaa yrityksiä näkemään yhteistyötarpeita ja mahdollisuuksia kehittämiseen
•    oppilaitosten ja yritysten tulee tiivistää yhteistyötä suuntaan, jossa hyöty tulee molemmille osapuolille.
•    yhteistyöstä pitää saa pitkäjänteistä ja jatkuvaa
•    jatkuvaa vuoropuhelua ja tapaamisia kaivataan, opettajat enemmän mukaan tutustumaan työelämään
•    Yritykset toivovat säännöllistä yhteydenpitoa, selkeitä yhteyshenkilöitä ja kontaktitietoja

Johtopäätökset
Vastauksista voi helposti vetää sen johtopäätöksen, että yhteistyöhaluja ja -potentiaalia on paljon. Erityisesti alle 50 työntekijää työllistävissä yrityksissä on paljon työsarkaa.

Palveluja pitää markkinoida jatkuvasti ja löytää uusia tapoja palveluiden esille tuomiseksi. Yrityksillä ei ole resursseja tutkia oppilaitosten kotisivuja ja hahmottaa mahdollisuuksia. Oppilaitosten ”asiakkuuspäälliköiden” pitää jalkautua yrityksiin kertomaan tavoista rakentaa molempaa osapuolta hyödyttävästä yhteistyöstä.

Yhteistyöhalua ja tarpeita on, yritykset odottavat yhteydenottoja.

Nyt kaivataan pikaisia toimenpiteitä työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoidaan vaikeutuvan.

Toimialojen (esim. teknologiateollisuus, logistiikka-ala) tunnettuutta ja vetovoimaa pitää kehittää. Erityisenä tärkeänä asiana nostettiin lukuisissa vastauksissa esille alueen vetovoiman kehittämisen tarve.

Lisätietoja: Anne Pevkur, toimitusjohtaja, 050 516 8912