ylakukat

Kauppakamarin toimisto palvelee koko kesän ajan arkisin klo 8.30 - 16.00

Poikkeukset aukioloajoissa:

 • pe 14.6. suljemme klo 12.00
 • to 20.6. suljemme klo 12.00
 • heinäkuun perjantaisin (5.7. / 12.7. / 19.7. ja 26.7) suljemme klo 15.00

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

alakukat

Yritys- ja oppilaitosyhteistyö on tullut entistä kuumemmaksi keskustelunaiheeksi kun ammatillisen koulutuksen reformi alkoi näkyä ammatillisten oppilaitosten tekemisessä. Näkymät osaavan työvoiman riittävyyden suhteen lisäävät osaltaan painetta kehittää työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä tuottamaan uutta työvoimaa. Jo nyt pula osaavasta työvoimasta estää yrityksiä kasvamasta niiden tavoitteiden mukaisesti.

Kauppakamari teki jäsenyrityksille kyselyn saadakseen kuvaa siitä, miten yritykset tuntevat alueen koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden palveluita, miten paljon yhteistyötä tällä hetkellä on ja mitä tarpeita yhteistyölle olisi. Kysely koski talousalueen toimijoita; Laurea-ammattikorkeakoulua, Hamkia (Hämeen ammattikorkeakoulua), Hyria, Sykliä (Suomen Ympäristöopisto)  ja HBI:tä (Hyria Business Institute). Kyselyn kohderyhmänä olivat kauppakamarin yritysjäsenet. Vastauksia saatiin 93. Vastaajista 41 % edusti teollisuutta, 52 % kauppaa ja palveluita ja 7 % rakentamista.

Tunnettuus
Toimijoista tunnetuin on Hyria. 52 % vastaajista kertoo tuntevansa hyvin Hyrian ja sen palvelut. Kakkossijan otti Hamk, joka on hyvin tuttu 35 % vastaajalle.  Laurea on hieman tuntemattomampi, 23 % vastaajista kertoi tuntevansa hyvin Laurean ja sen palvelut. Tuloksia tarkemmin tarkasteltaessa selviää, että erityisesti isommat, yli 50 henkilöä työllistävät yritykset tuntevat parhaiten Hamkin.  Kun taas alle 10 henkilöä työllistävät yritykset tuntevat Hyrian parhaiten.

Yhteistyön nykytila
Kaikkien vastaajien vastauksia luettaessa selviää, että säännöllistä yhteistyötä on eniten Hyrian kanssa. Vastaajista 32 % viestittää tätä. Yli 50 työntekijää työllistävien yritysten joukosta jopa 44 % vastaa, että yhteistyö Hyrian kanssa on jatkuvaa. Hamkin osalta luku on 36 % ja Laurean osalta 17 %.  Kysyttäessä, että miksei yhteistyötä ole ollut, oli hyvin yleinen vastaus, että ei tunneta toimijaa ja sen palveluja.

Yhteistyötarpeet
Yhteistyötarpeita ja –tahtoa yrityksillä on. Yhteistyötarpeiksi ilmaistiin erilaisten tutkimusten teettämistä. Moni vastaaja on valmis tarjoamaan opinnäytetyömahdollisuuksia ja työharjoittelupaikkoja sekä kehittämisprojekteja.  Myös tarpeita henkilöstön täsmä- ja päivityskoulutuksista on olemassa.  Suuremman kokoluokan yrityksissä on selvää tahtotilaa rakentaa systemaattista ja jatkuvaa yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tämä nähtiin tärkeänä väylänä rekrytoida valmistuvia opiskelijoita. Puurakentamiseen liittyvän koulutuksen loppumista alueellamme pidettiin huolestuttavana.

Arvio opiskelijoiden osaamisen tasosta
Yritykset arvioivat myös opiskelijoiden osaamisen tasoa niin valmistumisen jälkeen kuin kesken opintojenkin. Puolet vastaajista on tyytyväisiä vastavalmistuneen osaamistasoon. Tyytymättömyyttä on selvästi enemmän henkilön osalta, jolla on vielä opinnot kesken. Lähes 60 % vastaajista kertoi, ettei osaamisen vastaa tuossa vaiheessa työn vaatimaa tasoa.

Arvio osaavan työvoiman saatavuudesta
Lähes puolella vastaajista on tällä hetkellä erittäin haastavaa löytää osaavaa työvoimaa. Arvio 3-5 vuoden kuluttua on vieläkin karumpi. 57 % vastaajista kertoo, että tilanne pahenee, teollisuusyritysten edustajien näkemys on vieläkin huonompi.

Yritykset nostivat esiin suurimpana haasteena osaavan työvoiman saatavuuden suhteen mm., että koulutus ei vastaa tämän päivän tarpeita riittävästi eikä pysty tuottamaan tasoa, jota yrityksissä kaivataan, nuorten kutsumusammatit ovat jotain muuta, kuin mihin tarvitaan osaajia. Monen toimialan vetovoima on heikko. Erityisesti nostettiin esille alueen heikko tunnettuus ja vetovoima.

Tietoa kaivataan
Kauppakamarin kyselyssä tiedusteltiin, minkä tahojen yhteistyömahdollisuuksista yritykset ovat kiinnostuneita. Näitä kontaktipyyntöjä tuli peräti 78. Kauppakamari toimittaa kontaktointipyynnöt suoraan oppilaitoksille jatkotoimenpiteitä varten.

Selvä viesti yrityksiltä
Yrityksiltä tullut viesti on selkeä;
•    oppilaitosten tulee jalkautua yrityksiin ja tehdä palveluitaan aktiivisesti tutuksi sekä auttaa yrityksiä näkemään yhteistyötarpeita ja mahdollisuuksia kehittämiseen
•    oppilaitosten ja yritysten tulee tiivistää yhteistyötä suuntaan, jossa hyöty tulee molemmille osapuolille.
•    yhteistyöstä pitää saa pitkäjänteistä ja jatkuvaa
•    jatkuvaa vuoropuhelua ja tapaamisia kaivataan, opettajat enemmän mukaan tutustumaan työelämään
•    Yritykset toivovat säännöllistä yhteydenpitoa, selkeitä yhteyshenkilöitä ja kontaktitietoja

Johtopäätökset
Vastauksista voi helposti vetää sen johtopäätöksen, että yhteistyöhaluja ja -potentiaalia on paljon. Erityisesti alle 50 työntekijää työllistävissä yrityksissä on paljon työsarkaa.

Palveluja pitää markkinoida jatkuvasti ja löytää uusia tapoja palveluiden esille tuomiseksi. Yrityksillä ei ole resursseja tutkia oppilaitosten kotisivuja ja hahmottaa mahdollisuuksia. Oppilaitosten ”asiakkuuspäälliköiden” pitää jalkautua yrityksiin kertomaan tavoista rakentaa molempaa osapuolta hyödyttävästä yhteistyöstä.

Yhteistyöhalua ja tarpeita on, yritykset odottavat yhteydenottoja.

Nyt kaivataan pikaisia toimenpiteitä työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoidaan vaikeutuvan.

Toimialojen (esim. teknologiateollisuus, logistiikka-ala) tunnettuutta ja vetovoimaa pitää kehittää. Erityisenä tärkeänä asiana nostettiin lukuisissa vastauksissa esille alueen vetovoiman kehittämisen tarve.

Lisätietoja: Anne Pevkur, toimitusjohtaja, 050 516 8912

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry:n järjestävät yhteistyössä HHJ-tutkinnon kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

hhj tutkinto logo rgb.0x100

 

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin. 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssitodistuksen saanut. HHJ-kurssi pitää olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Järjestyksessään 25. tutkinto järjestetään syksyllä 2019 seuraavasti:

 • ke 6.6.19 Ilmoittautuminen alkaa
 • to 22.8.19 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy, ilmoittautuminen vain HHJ-sivujen kautta.
  HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Jokainen vastaa omien yhteystietojensa ajantasaistamisesta HHJ-palvelujärjestelmässä, jotta sähköinen tutkintokutsu tulee oikeaan osoitteeseen.
 • ma 26.8.19 Ilmoittautuneet pääsevät valitsemaan kaksi ennakkotehtävää ja lataamaan ne HHJ-palvelujärjestelmästä (Kirjaudu sisään --> Tutkinnon ennakkotehtävät).
 • ma 23.9.19 Ennakkotehtävien vastausten viimeinen palautuspäivä HHJ-palvelujärjestelmään.
 • ti 8.10.19 Osallistujille tulee HHJ-palvelujärjestelmään merkintä ennakkotehtävien hyväksymisestä/hylkäämisestä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun tutkintopäivään paikka- ja ohjelmatietoineen sekä pääsyn kaikkiin neljään ennakkotehtävään tutustumista varten (niihin ei enää vastata).
 • ma 4.11.19 Tutkintopäivä Tampereella klo 10.15 - 16.30.
 • ke 20.11.19 Tutkinnon tulokset tulevat osallistujille iltapäivällä näkyviin HHJ-palvelujärjestelmään. Kun ne ovat järjestelmässä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse.
 • ma 2.12.19 HHJ-diplomien ja -pinssien postitus alkaa

Järjestyksessään 26. tutkinto järjestetään keväällä 2020 seuraavasti:

 • ti 3.12.19 Ilmoittautuminen alkaa
 • to 23.1.20 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy, ilmoittautuminen vain HHJ-sivujen kautta.
  HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Jokainen vastaa omien yhteystietojensa ajantasaistamisesta HHJ-palvelujärjestelmässä, jotta sähköinen tutkintokutsu tulee oikeaan osoitteeseen.
 • ma 27.1.20 Ilmoittautuneet pääsevät valitsemaan kaksi ennakkotehtävää ja lataamaan ne HHJ-palvelujärjestelmästä (Kirjaudu sisään --> Tutkinnon ennakkotehtävät).
 • ma 2.3.20 Ennakkotehtävien vastausten viimeinen palautuspäivä HHJ-palvelujärjestelmään.
 • ti 24.3.20 Osallistujille tulee HHJ-palvelujärjestelmään merkintä ennakkotehtävien hyväksymisestä/hylkäämisestä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun tutkintopäivään paikka- ja ohjelmatietoineen sekä pääsyn kaikkiin neljään ennakkotehtävään tutustumista varten (niihin ei enää vastata).
 • ti 21.4.20 Tutkintopäivä Tampereella klo 10.15 - 16.30.
 • ke 6.5.20 Tutkinnon tulokset tulevat osallistujille iltapäivällä näkyviin HHJ-palvelujärjestelmään. Kun ne ovat järjestelmässä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse.
 • ma 18.5.20 HHJ-diplomien ja -pinssien postitus alkaa

Lue lisää tutkinnosta tästä.

 

TIEDOTE           4.4.2019

tj Marja 2Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallitus on valinnut hyvinkääläisen Marja Heinimäen kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi. Heinimäki aloittaa tehtävässään 1.8. nykyisen toimitusjohtajan, Anne Pevkurin siirtyessä eläkkeelle.

Marja Heinimäellä on pitkä työhistoria erilaisista yritystoiminnan kehittämistehtävistä mm. ravintolasektorilla.  Viimeaikaisiin työtehtäviin on kuulunut monipuoliset johtotehtävät rekrytointiliiketoiminnassa.

 

Marja Heinimäki on koulutukseltaan restonomi, yamk.

Heinimäki on toiminut useita vuosia kauppakamarin luottamushenkilönä osallistuen koulutus- ja työvoimavaliokunnan toimintaan ja hän on kuulunut hallitukseen vuodesta 2013 alkaen.

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkkaan. Keskuskauppakamari julkisti laskurin, jolla jokainen voi tarkastella omaa verokiilaansa.

“Ansiotuloja verotetaan Suomessa suhteellisen ankarasti, vaikka palkkatulojen verotusta on pyritty keventämään useilla hallituskausilla. Kun veronkevennykset on kohdistettu erityisesti pieni- ja keskituloisiin, on lisäansioista perittävä rajavero noussut huomattavan korkeaksi”, toteaa Keskuskauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Keskuskauppakamari julkaisi verokiilalaskurin, josta on helppo katsoa, mikä on verojen ja maksujen suhde kokonaispalkkaan eli kuinka paljon palkasta maksetaan erilaisia veroja ja maksuja.

Kemellin mukaan laskurin tarkoituksena on konkretisoida palkkatulojen ja lisäansioiden verotusta sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Verokiila sisältää palkkaverojen lisäksi palkan perusteella maksettavat veronluonteiset maksut, kuten eläkevakuutusmaksut.

“Merkittävä osa verokiilasta on piilossa työntekijältä, koska se koostuu työnantajien maksamista vakuutusmaksuista. Kärjistäen sanottuna verokiilalaskuri siis näyttää työn teettämisen todellisen kustannuksen”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki.

“Suurin yksittäinen verokiilan osa on eläkevakuutusmaksu. Myös kunnallisvero ja varsinkin korkeilla tulotasolla valtion kantamat verot ovat merkittäviä tekijöitä”, hän toteaa.

Mitä korkeampi verokiila on, sitä suurempi työllistämisen kustannus on. Siksi verokiila ei saisi olla liian suuri. Kotamäki korostaa, että verokiila vaikuttaa sekä työn tarjontaan, eli siihen, kuinka innokkaasti työntekijät toimivat työmarkkinoilla, että työn kysyntään, eli siihen, millä tasolla palkkauskynnys on.

“Suomessa työntekijän palkkauskynnys on jo nykyisellään tarpeettoman korkea. Suuri verokiila ei paranna tilannetta. Verokiilaa tulisikin alentaa, erityisesti ansiotuloverotuksen kautta”, Kotamäki sanoo.

Verokiilaskuri kertoo, että suomalaisten tyypillisellä 3000 euron kuukausipalkalla työntekijälle jää käteen 2240 euroa, ja verojen ja maksujen kokonaismäärä on 1560 euroa. Jos kyseinen mediaanipalkansaaja saa 100 euron palkankorotuksen, jää korotuksesta käteen 52 euroa. Koko 100 euron palkankorotus maksaa puolestaan työnantajalle yhteensä 122 euroa.

Verokiilalaskuri paljastaa, kuinka paljon työnantajan palkkakustannuksen ja työntekijän käteen jäävän tulon välillä on eroa.

VEROKIILALASKURI

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on innovatiivinen ja ketterä organisaatio, jonka tärkeä tehtävä on kehittää ja ajaa alueensa yritysten ja elinkeinoelämän etua. Tätä työtä teemme aktiivisesti monella rintamalla yhteistyössä jäsenyritystemme, alueen oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt haemme työharjoittelijaa lisävahvistukseksi tiimiimme kevään ajaksi.

Tarjoamme sinulle huippumahdollisuuden kehittää osaamistasi ja tuoda se näkyviin aivan erityisessä verkostossa. Tulet tekemään työtä koulutuspäällikön alaisuudessa, mutta myös itsenäisesti. Tärkeimpiin taitoihisi kuuluukin tiimitaitojen lisäksi itseohjautuvuus ja rohkeus ottaa vastuuta. Tartut innolla toimeen, et kavahda haasteita ja ideoit mielelläsi uutta. Tulet olemaan tekemisissä monien erilaisten ihmisten kanssa ja olet näin ollen valmis laittamaan persoonasi peliin.

Ensisijainen tehtäväsi on suunnitella ja organisoida Suomen ensimmäinen KauppakamariMeetUp! Lisäksi tehtäviisi kuuluu Nuorille Hyvinkää-Riihimäki – (Facebook)sivuston kehittäminen ja ylläpitäminen. Pääset myös osallistumaan kauppakamarin muihin töihin ja saat kokemusta ja näköalapaikan elinkeinoelämään talousalueellamme. Lisäksi toimit tiiviissä yhteistyössä kevään P2P-projektitiimimme kanssa.

Työharjoittelu kauppakamarissa tulee vahvistamaan jo valmiiksi hyvällä pohjalla olevaa osaamistasi tapahtuman järjestämisen, markkinoinnin ja projektinhallinnan alueilla. Myös viestintätaitosi kehittyvät ja monipuolistuvat. Kaikki kauppakamarimme aikaisemmat työharjoittelijat ovat työllistyneet hienoihin työpaikkoihin, osa jopa suoraan harjoittelujakson kautta.

Lisää tietoa kauppakamaristamme löydät osoitteesta www.rihychamber.fi. Työharjoittelupaikasta voit kysyä lisää koulutuspäällikkö Lilla Jokiselta, gsm. +358 40 1979 823 / Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Työhaastattelut sovitaan ja paikka täytetään mahdollisimman pian, tartu siis oitis toimeen!

office koulutus