paperit

 

Yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä vastaanotetaan edelleen paljon epämääräisiä kirjeitä ja laskuja, jotka ovat aiheettomia tai tarkemmin tarkasteltaessa saattavat osoittautua tarjouksiksi.

Epäselvä sopimus tai lasku
Suuri osa laskuista ja tarjouksista on toki aiheellisia. Mukaan mahtuu kuitenkin yhteydenottoja, joiden lähettäjien tarkoitusperät eivät välttämättä ole rehelliset, jolloin puhutaan niin sanotuista huijauslaskuista. Tyypillisesti näiden yhteydenottojen avulla pyritään saamaan yrityksen edustaja allekirjoittamaan epäedullinen ja epäselvä sopimus ilman kunnollista harkintaa, ja vastineena tarjottu palvelu on ollut hintaansa nähden erittäin suppea. Yrityksiin on lähetelty useiden tuhansien eurojen laskuja palveluista, joiden oikea arvo yritykselle on ollut siten hyvinkin kyseenalainen.

Edelleen kauppakamarin jäsenyritykset ovat raportoineet lisäksi muun muassa EU:hun viittaaviin tavaramerkki-, VAT- tai muihin rekisteritunnustietokantoihin liittyvistä palveluista. Nimistä huolimatta kyseessä eivät ole olleet EU:n tai minkään muun virallisen toimijan rekisterit, vaikka ilmoituksissa ja verkkosivustoilla on tällainen vaikutelma luotu.

Puhelinmarkkinoinnissa puhelun ja tilausvahvistuksen sisältö saattaa poiketa toisistaan, eikä vastapuoli myönnä poikkeamaa puhelimessa puhutusta.

Mikäli yritys sitoutuu näihin palveluihin, voi niistä olla erittäin hankalaa päästä irti.

Mikä on huijauslasku?
Lainsäädännössä ei ole varsinaista määritelmää huijauslaskulle. Elinkeinonharjoittajien väliseen sopimusvapauteen kuuluu myös se, että myös huonoja sopimuksia saa tehdä. Mikäli kyseessä on kuitenkin niin sanottu rahastusyritys ja tarjottavan vastineen määrä pieni suhteessa hankintahintaan, puhutaan yleisesti huijauslaskusta tai epämääräisestä tarjouksesta.

Jos kyseessä on selkeästi yritys erehdyttää laskun saajaa, voi kyseessä olla rikos.

Miten sopimus sitten syntyy?
Jokaisen tarjousten ja laskujen kanssa tekemisissä olevan tulisi ymmärtää sopimuksen syntymekanismi. Mikäli kyseessä on lasku, jonka maksuvelvollisuutta ei ole aiemman sopimuksen perusteella, on lasku aiheeton ja se tulee lähtökohtaisesti reklamoida. Jos kyseessä on tarjous, syntyy varsinainen sopimus, kun tarjoukseen on annettu hyväksyvä yksiselitteinen vastaus.

On myös hyvä muistaa oikeustoimilain 33 §, jonka mukaan ”oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen ja sen johon oikeustoimi oli kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen”. Erehdyttäminen voi siis johtaa sopimuksen pätemättömyyteen.

Kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko esimerkiksi epämääräinen osoitetietojen tarkistuskirje tarkalleen ottaen tarjous, jonka palauttamisella ja yhteystietojen antamisella itse asiassa sitoudutaan kalliiseen ja pitkäkestoiseen palveluun, josta ei ole yritykselle käytännössä hyötyä.
 
Toimintaohjeita huijauslaskujen ja epäselvien tarjousten varalle

 • Keskitä hankinnat tietyille henkilöille ja varmista menettelytavat. Mieti, mitä palveluita yritys oikeasti tarvitsee.
 • Älä sitoudu puhelimessa tilauksiin. Vaadi tilauksista aina kirjallinen tarjous, jossa on mukana sopimusehdot.
 • Tutustu ehtoihin huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ehdot. Epäselvissä tilanteissa kysy lisätietoja/tarkennusta ja käytä asiantuntijaa. Laskun tulee perustua aina sopimukseen.
 • Ristiriitatilanteissa pyydä kirjallisesti mahdollinen nauhoite käydyistä puhelinkeskusteluista. Mikäli et saa nauhoitetta, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.
 • Käytä tarvittaessa aikaa laskun todenperäisyyden varmistamiseen ja lähettäjän taustojen selvittämiseen. Huomaa, että luotettavalta vaikuttava nettisivu ei ole välttämättä sitä, miltä se näyttää.
 • Mikäli laskussa viitataan tilaukseen/sopimukseen, tulee tilauksen/sopimuksen olla tehty pätevästi ja sopimusehtojen olla käytettävissä.
 • Reklamoi välittömästi ja todisteellisesti (kirjallisesti) laskun lähettäjälle laskussa mainittuun osoitteeseen, että palvelua tai tuotetta ei ole tilattu. Näin ollen sopimusta ei ole syntynyt, minkä vuoksi lasku on aiheeton, eikä sitä tulla maksamaan. Dokumentoi käyty kirjeenvaihto.
 • Älä soita laskussa mahdollisesti mainittuun asiakaspalvelunumeroon, käytä sähköpostia.
 • Jos saat laskusta maksukehotuksen, tee vastaava ilmoitus myös siitä kirjallisesti ja ota ilmoituksestasi itsellesi kopio.
 • Jos saat perintätoimistolta perintäkirjeen, tee vastaava ilmoitus myös siitä kirjallisesti perintätoimistolle. Ilmoita, ettei sinulla ole sopimussuhdetta laskuttajan kanssa ja että lasku on aiheeton. Liitä perintätoimistolle menevään kirjeeseen myös jäljennökset laskuttajalle lähettämistäsi ilmoituksista.
 • Jos saat perintäkirjeen, jossa uhataan maksuhäiriömerkinnällä, voit tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy:stä, onko heillä yhteistyösopimusta kyseisen perintätoimiston kanssa ja rekisteröikö se maksuhäiriötietoja ilmoituksen perusteella.
 • Yhdistyksen tai säätiön kerätessä rahaa, huomioi, että yhdistyksellä tai säätiöllä pitää olla poliisin myöntämä rahankeräyslupa.
 • Mikäli sopimus on tehty elinkeinonharjoittajien välillä, tulee maksulle saada vastiketta. Usein on ostajan kannalta järkevää vaatia palvelua ensin ja maksaa vasta sitten.
 • Epäselvissä tilanteissa jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä kauppakamarin lakimieheen.
 • Tee tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille. Usein saman lähettäjän lähettämiä epäilyttäviä laskuja on lähetetty poliisille jo aiemmin.

Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Johnny Åkerholmin talouskatsaus v. 2017.

0525462rweb

 

Matti Alahuhta ja Sari Baldauf arvioivat: Riippumattomat hallituksen jäsenet tuovat arvokasta osaamista pk-yrityksiin

Hallituspartnerit ry jakaa vuosittain Kultainen Nuija -palkinnon pk-yritykselle, joka on uudistanut toimintaansa rekrytoimalla hallitukseensa riippumattomia jäseniä.

DevCo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta johtaa tänä vuonna puhetta Kultainen Nuija -kilpailun raadissa. Alahuhta on myös pörssiyhtiö Outotecin hallituksen puheenjohtaja.

Alahuhta pitää olennaisena pk-yritysten corporate governancen ja hallitustyön kehittämisen kannalta, että yhtiöiden hallituksissa on ulkopuolisia jäseniä.

"Se on pienille ja keskisuurille yrityksille yhä tärkeämpää useimpien toimialojen markkinoiden muuttuessa yhä nopeammin ja toiminnan kehitystarpeiden kasvaessa", Alahuhta sanoo.

Myös Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf työskentelee raadin jäsenenä. Hän arvioi, että riippumattomilla jäsenillä on erityisen suuri merkitys johdon sparraamisessa ja yrityksen strategian rakentamisessa.

”Monipuolisesti valittu riippumattomien jäsenten joukko voi tuoda arvokasta osaamista, kokemusten jakamista, näkemysten avartamista”, hän sanoo.

Missä asioissa riippumattomien jäsenten panoksesta on erityistä hyötyä pk-yhtiöiden hallituksille?

”Uudet riippumattomat hallituksen jäsenet tuovat usein parhaita käytäntöjä yritystoiminnan eri alueille – tai eri kansainvälistymisvaiheissa tarvittavaa asiantuntemusta”, Alahuhta kommentoi.

"He tuovat diversiteettiä, uusia näkökulmia keskusteluun. Yleensä on aina hyvä saada tuoretta näkemystä yrityksen kehittämiseen", hän sanoo.

Baldaufin mukaan erityinen hyöty näkyy esimerkiksi jonkin toiminnon benchmarkingissa. Sama pätee toimenpiteiden ambitiotason määrittelyyn, kun kehitetään vaikkapa laadunhallintaa ja laatujärjestelmiä.

”Esimerkki voi olla myös ovien avaaminen ja verkostoituminen uusille markkinoille pyrittäessä ja uusia asiakassuhteita avattaessa.”

"Toivomme ideoita hyvistä yrityksistä"

Kultainen Nuija -kilpailun idea on palkita pk-yritys, joka on uudistunut, kasvanut, kansainvälistynyt tai kehittänyt strategiaansa avaamalla hallituksen riippumattomille eli yrityksen ja sen omistajapiirin ulkopuolisille jäsenille ja kehittämällä hallituksen työtä. Myös hallituksen työskentelyyn liittyvä tutkimus voi olla palkitsemisen peruste.

Kilpailun sihteeristön puheenjohtaja Marjut Ontronen pyytää pk-kentältä ideoita hyvistä ehdokkaista.

Ideoita voi lähettää Ontroselle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai Pasi Lehmukselle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Ilmoittamis- tai ilmoittautumisaika jatkuu maaliskuun puoliväliin asti.

"Meille voi tietysti ilmoittaa myös oman yrityksensä", Ontronen sanoo.

Ajatus pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyön palkitsemisesta on levinnyt koko Suomeen. Parasta hallitustyötä etsii laaja verkosto. Siihen kuuluvat Hallituspartnerit ry ja sen alueelliset sisarjärjestöt sekä muut hallitusammattilaisjärjestöt.

Mukana ovat myös kauppakamarit ja Perheyritysten liitto.

Tänä vuonna Kultainen Nuija annetaan jo seitsemännen kerran. Palkinnon saajien lista on varsinainen kokoelma menestystarinoita: vantaalainen SE Mäkinen Logistics Oy, rovaniemeläinen Lappset Group Oy, lempääläinen Robit Rocktools, kauhajokinen Serres Oy sekä tamperelaiset Pohjola Rakennus Oy, Gofore Oy ja HappyOrNot.

Lisäksi kunniamaininnan hyvästä hallitustyöstä ovat saaneet jyväskyläläinen Firstbeat Technologies Oy sekä oululainen Proventia Group.

Palkintoraatiin kuuluvat tänä vuonna Matti Alahuhdan ja Sari Baldaufin lisäksi liikenne- ja viestintäministeri, Oy Vallila Interior Ab:n hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo sekä Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi.

Palkinnot jaetaan toukokuussa. Hallituspartnerien kumppani palkitsemisessa on Kauppalehti.

Itse palkinto on taiteilija Vesa Varrelan suunnittelema taideteos, jossa kultainen nuija symbolisoi hallituksen päätöksentekoa yrityksen hyväksi.

Teksti: Kustaa Hulkko

ei diginatiivi kuva

 

Internetmarkkinointi on TV-, radio- ja printtimarkkinointiin verrattuna kaikkein nopein, tarkin ja mitattavin markkinoinnin muoto, jonka tulisi olla erottamaton osa jokaisen yrityksen markkinointistrategiaa. Sen tärkeydestä kertovat myös tilastot ja trendit. Jos aika on kortilla, huomio ainakin nämä:

1. Somejätti Facebook on ilmoittanut vähentävänsä orgaanisen (maksuttoman) mainonnan näkyvyyttä edelleen. Muut sosiaalisen median kanavat seuraavat esimerkkiä. Jos siis haluat tavoittaa asiakkaasi somessa, on sinun otettava somen maksullinen mainonta käyttöösi. Onneksi se on verraten edullista ja jo pienehköllä summalla saat tuotteellesi / palvelullesi mukavasti näkyvyyttä.

Luonnollisesti myös kilpailijasi toimivat näin. Erottuvuus löytyykin sisällöistä ja viime vuosina kovasti puhuttanut sisältömarkkinoinnin voittokulku jatkunee edelleen. Yksi kuva kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa. Miten vaikuttaakaan liikkuva kuva? Sisältömarkkinoijan kannattaa satsata videoihin. Tämän tueksi pari faktaa viime vuodelta:

• 79 % kuluttajista tutustuu uuteen tuotteeseen mieluummin katsomalla siitä videon kuin lukemalla.
• 84 % kuluttajista on ollut valmis ostoksille sen jälkeen, kun he ovat nähneet brändin videon
(Löysin faktat täältä

2. Mainonnan kohdennus yhä tarkemmille segmenteille vahvistaa asiakaskokemuksen henkilökohtaisuutta. Kiireinen verkko-ostaja valitsee tuotteen, joka vetoaa tunteisiin ja palveluntuottajan, joka aidosti kuuntelee. Mahdollisimman henkilökohtaiset ja kohdennetut sisällöt ovatkin yksi tulevan vuoden nousevista trendeistä. Verkkosivuston analytiikka on tässä iso apu: voit seurata kuka sivuillasi vierailee, mihin aikaan ja mitä he siellä tekevät - ja kohdentaa markkinointisi sen mukaan.

3. Markkinoinnin kohdennus tuo hyviä tuloksia, mutta tämän päivän valveutunut kuluttaja nostanee esiin myös relevantteja kysymyksiä tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyen. Todellinen tietosuoja on myyntivaltti. 55% kuluttajista kertoo jättäneensä ainakin kerran ostoprosessin kesken tietoturvaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. EU:n tietosuoja-asetus GDPR  on osoitus siitä, että huolet on noteerattu myös lainsäädännössä.

4. Huomioi internetmarkkinointisi yhteispeli: älä erehdy ajattelemaan somekanavia erillisinä palikoina ja yrityksesi kotisivua kokonaan toisena. Kotisivu on markkinoinnin pelikentän kotipesä, jonne muut kanavat ohjaavat liikennettä. Eri sosiaalisen median eri kanavilla on omat mobiili-aplikaationsa, jotka on luotu helpottamaan navigointia ko. kanavassa matkapuhelimella tai tablet-laitteella. Internetmarkkinoinnin kotipesäsi tulee olla luonnollinen osa tätä mobiilijatkumoa. Varmista siis kotisivujesi responsiivisuus. 75% internethauista tehdään mobiililaitteella. Jos kotisivusi eivät sovi mobiilikäyttöön, hakee ostaja tuotteen tai palvelun mobiilisti jostain muualta.

Lilla Jokinen, koulutuspäällikkö, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Ps. Lisää vinkkejä uusimmista trendeistä ja hyvän startin internetmarkkinoinnin maailmaan saat myös näppärästi Riihimäeltä 15.3. Lue lisää tästä. 

 

 

verokoulutus riihimaki hyvi

Vuosi 2018 toi muutoksia tuloverotukseen. Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiivistää tärkeimmät uudistukset kolmeen.

Verovapaita päivärahoja kolme vuotta

Työkomennuksen ajalta voidaan nyt maksaa verovapaita päivärahoja kolmen vuoden ajan, kun työntekijä työskentelee tilapäisesti niin sanotulla erityisellä työntekemispaikalla eikä omalla varsinaisella työpaikallaan. Aiemmin verovapauden edellytyksenä kolmannen vuoden osalta oli, että työskentely tapahtui rajatun ajan kestävässä työkohteessa, joka oli yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työntekijän asunnosta että varsinaisesta työpaikasta, ja työntekijä yöpyi työskentelyn takia tilapäisissä majoitustiloissa. Näistä erityisedellytyksistä luovuttiin vuoden 2018 alussa.

Uutta sääntelyä sovelletaan myös sellaiseen työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Jos esimerkiksi työskentely erityisellä työpaikalla on alkanut 1.1.2016 ja kestää 31.12.2018 saakka, työntekijälle voidaan maksaa verovapaita päivärahoja myös vuodelta 2018. Vastaavasti jos tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut 1.7.2015 ja kestää 30.6.2018 saakka, työntekijälle voidaan maksaa verovapaita päivärahoja uuden säännöksen voimassaoloajalta 1.1.–30.6.2018.

Muutoksella ei ole vaikutusta tilanteisiin, joissa työskentely on alun perin sovittu kolmea vuotta pidemmäksi ajaksi tai työskentelyn kestoa ei ole mitenkään rajattu. Tällöin työskentelypaikka on työntekijän varsinainen työpaikka, eikä verovapaita matkakustannusten korvauksia voida maksaa.

Työnantajan maksamat koulutuskustannukset säädettiin verovapaiksi työntekijälle

Työnantajan kustantaman koulutuksen verokohtelua selvennettiin. Uuden sääntelyn mukaan työnantajan kustantama koulutus on työntekijälle verovapaata, kun koulutus hyödyttää työnantajaa tai toista konserniyritystä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta. Verovapautta sovelletaan myös yrityksen johtoon ja omistajiin, jotka työskentelevät yrityksessä. Verovapaata voi olla esimerkiksi tutkintoon johtavan peruskoulutuksen, ammattikoulutuksen, täydennyskoulutuksen taikka ajokortin kustantaminen työntekijälle.

Työnantajan on lähtökohtaisesti maksettava koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle. Työnantaja voi kuitenkin korvata työntekijän osittain tai kokonaan maksamat koulutuskulut laskua ja maksutositetta vastaan. Tositteet on liitettävä työnantajan kirjanpitoon.

Säännöksen puitteissa työnantaja voi maksaa esimerkiksi koulutusmaksut ja -materiaalit. Koulutuksen laadusta riippuen työnantaja voi myös korvata verovapaasti työntekijän matkakustannuksia koulutuspäiviltä. Matkakustannusten korvaukset voivat olla verovapaita, jos ne liittyvät esimerkiksi MBA- tai EMBA-tutkinnon, ammattitutkinnon, erityisammattitutkinnon tai yliopiston jatkotutkinnon suorittamiseen. Sen sijaan ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan työntekijän matkakuluja työnantaja ei voi korvata verovapaasti.

Sähköinen veroilmoitus pakolliseksi osakeyhtiöille

Osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön sekä muiden yhteisöjen on annettava verovuoden 2017 tuloveroilmoitus sähköisesti. Verohallinto voi vain erityisestä syystä hyväksyä veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Muutos liittyy Verohallinnon palveluiden sähköistämiseen ja paperipostin vähentämiseen.

Sähköisen veroilmoituksen antamiseen yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi valtuuttaa kirjanpitäjän antamaan veroilmoituksen sähköisesti.

Veroilmoitus voidaan antaa uudessa OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero). Samassa palvelussa voidaan muun muassa hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa. Marraskuussa 2017 voimaan tulleen muutoksen jälkeen ennakkoveroihin voidaan hakea muutosta verotuksen päättymiseen asti. Samalla ennakon täydennysmaksu poistui.

Emmiliina Kujanpää rajattu

 

 

 

 

 Veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Kasvukäytävä -verkosto solmi yhteistyösopimuksen verkoston kolmannelle toimintakaudelle sekä palkitsi ensimmäisen Kasvukäytäväteon. Kasvukäytäväteon palkitsemisesta tulee vuosittainen perinne.

Lue lisää.