Marja

Riihimäki pohtii maakunta ja sairaanhoitopiirin vaihdon tarpeellisuutta Kanta-Hämeestä Uudellemaalle. Teimme kyselyn jäsenistöllemme ja he vastasivat. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenistön näkökulmasta Riihimäen maakuntavaihdoksella olisi enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Vastaajista 37 prosenttia kokee oman yrityksen/yhteisön näkökulmasta Riihimäen kaupungin maakuntavaihdos olisi hyödyllinen. Noin 36 prosenttia vastaajista ei koe maakuntavaihdosta hyödylliseksi ja 27 prosenttia ei osaa sanoa.

Vastausten jakautumisesta huolimatta, koettiin että Riihimäen maakuntavaihdoksella olisi enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Liki neljä kymmenestä esimerkiksi katsoo, että Riihimäen siirtyminen osaksi Uuttamaata parantaisi alueen vaikutusmahdollisuuksia ja vain joka kuudennen mielestä maakuntavaihdos heikentäisi niitä. Koettiin, että muutos vahvistaa talousalueen elinvoimaa ja vaikutusvaltaa valtakunnallisesti. Osana pääkaupunkiseutua työvoiman veto- ja pitovoima vahvistuisivat. Lisäksi puolet kyselyyn vastanneista ajattelee, että Riihimäen siirtyminen osaksi Uuttamaata parantaisi koko alueen tunnettuutta ja imagoa.

Etelän todettiin olevan ”luontainen suunta oman alueen yrityksille ja yksityisille”. Avoimissa kannanotoissa oli koettu positiiviseksi jo nykyinen maakuntarajan ylittävä Riihimäki-Hyvinkää talousalue, kaupunkien välinen matka on erittäin lyhyt ja yhteistyö olisi molempia hyödyntävää. Muutos vahvistaisi koko talousalueen imagoa, talousalueen elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa sekä vaikutusvaltaa valtakunnallisesti osana pääkaupunki seutua. Vetovoimatekijänä maakuntaraja koettiin muuriksi ihmisten pohtiessa mahdollista muuttoa Helsingistä muualle Uusimaalle.

Vastaajat nostivat esille myös positiivisina vaikutuksina liikenteen, Riihimäki pääsisi pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kehittämisalueelle. Valtaosa Riihimäen työvoimasta valtaosa pendelöi Hyvinkäälle ja pääkaupunkiseudulle. Lisäksi maakunta muutos auttaisi pitämään sairaanhoitopiirin kustannukset matalampina ja vaikuttavan terveydenhuollon laatuun sitä parantaen. Muutoksen haasteiksi nähtiin yritysten kehittämis- ja investointitukien heikkeneminen Uudellamaalla, sekä Kanta-Hämeen elinvoima.  

Vastausten perusteella koemme edelleen Riihimäen pyrkimykset vaihtaa maakuntaa järkisyihin perustuvina ja luonnollisena ilmiönä mahdollistaakseen paremmat toimintaedellytykset yrityksilleen ja asukkailleen toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa.

Marja Heinimäki
toimitusjohtaja