TIEDOTE 2.9.2016 Miten meillä menee?
Koska valtakunnalliset barometrit eivät ole viime aikoina kuvanneet talousalueen yritysten tilaa ja suhdanneodotuksia, käynnisti Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari omien suhdannekyselyjen tekemisen alkuvuodesta. Miten meillä menee –kyselyjä toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

  • Haluamme tietää, miten juuri meidän alueen yrityksillä menee, jotta tiedämme, mihin asioihin meidän tulisi vaikuttaa ja mitä palveluja mahdollisesti tuottaa, kertoo toimitusjohtaja Anne Pevkur Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarista.

Odotukset yleiseen suhdannetilanteeseen seuraavan 6 kuukauden aikana
Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritykset arvioivat, että yleinen suhdannetilanne maassamme paranee seuraavan 6 kuukauden aikana. 47% vastaajista on tätä mieltä ja  43 % odottaa tilanteen pysyvän ennallaan. Edellisessä eli tammikuun kyselyssä 36 % odotti yleisen taloustilanteen paranevan.

Odotukset yrityksen oman tuotannon/myynnin suhteen seuraavan 6 kuukauden aikana
Sen sijaan yritysten oman tuotannon/myynnin odotukset seuraavalle 6 kuukaudelle ovat hieman heikentyneet. Nyt 12 % vastaajista arvioi tilanteen heikkenevän oman yrityksensä osalta. Puoli vuotta sitten 7 % vastaajista oli tätä mieltä. 

Tilauskannat
Varovaiset odotukset oman yrityksen osalta johtunevat siitä, että 24 %:lla vastaajayrityksistä on hieman heikommat tilauskannat kuin vuosi sitten. Vastaava luku tammikuussa oli 19 %. Numeroiden takaa on nähtävissä, että tilauskannat ovat pudonneet teollisuustoimialalla. Sama näkyy myös odotusten suhteen.

Kannattavuus
Mitään niin suurta Suomen talouspolitiikassa kuin globaalissakaan tilanteessa ei ole tapahtunut, ettäkö se olisi vaikuttanut yritysten arvioihin toimintansa kannattavuuden suhteen. Luvut ovat samalla tasolla kuin alkuvuonna eli 77 % vastaajista arvioi yrityksensä kannattavuuden paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana ja vastaavasti 23 % uskoo kannattavuuden heikkenevän.

Odotukset viennin suhteen
Yritysten näkemykset ja kyselyn tulokset antavat uskoa alueen viennin kasvun hienoiseen kasvuun seuraavan 6 kuukauden aikana. Henkilökunnan määrä
Henkilökunnan määrän suhteen kyselytulokset eivät ennakoi mitään suuria muutoksia. Kokonaisuutta katsottaessa näyttäisi olevan tarvetta pikemminkin palkata uutta henkilökuntaa kuin irtisanoa. 9 % vastaajista arvioi vähentävänsä jonkin verran henkilökuntaa, kun taas 28 %:lla näyttäisi olevan lisäämistarpeita.

Investointiodotukset
Ovatko yritykset mahdollisesti ehtineet toteuttaa investointejaan puolen vuoden aikana vai jarruttaako verkkainen kilpailukykysopimuksen syntyminen siihen, että kesän jälkeen 53 % vastaajista ilmoitti, että ne eivät investoi seuraavan 12 kuukauden aikana. Tammikuussa vastaava luku oli 46.  Lähde: Miten meillä menee –kysely 2/2016, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
Lisätietoja: Anne Pevkur, toimitusjohtaja, puh. 050 516 8912