TIEDOTE   1.11.2016

Keskuskauppakamarin, koko maata kattavan alueiden kilpailukykyselvityksen tuloksista nousee selkeästi esille se, että yritykset pitävät alueen tunnettuutta ja hyvää imagoa kuudenneksi tärkeimpänä kilpailukykytekijänä. Vastaajajoukosta Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritysten vastauksissa tämä asia korostuu eniten.

Kauppakamarin aluekehitysvaliokunnassa ollaan sitä mieltä, että vaikka alueemme sijainti on Suomen kasvukäytävällä ja monessa mielessä erinomainen, ei pidä tyytyä siihen. Alueen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia ei pidä unohtaa. Erityisesti nyt sitä kaivataan, koska pääkaupunkiseutu ja radan varsi rakentuu ja vetää puoleensa uusia asukkaita.

Yrityksille ja niiden työntekijöille on tärkeää, että alueella on positiivinen vire ja imago ja että arki sujuu. Lisäksi kaivataan tapahtumia ja pöhinää.

  • Markkinointia pitää toteuttaa selkein viestein kohderyhmän tavoittavissa kanavissa, selkeyttää toimitusjohtaja Anne Pevkur, kauppakamarista.

Kauppakamari painottaa, että kuntien tulisi markkinoinnissaan tuoda esille sujuvan arjen helppoutta ja etätyön mahdollisuuksia. Alueella pitää olla pöhinää ja tapahtumia. Kauppakamarissä nähdään, että kulttuuri- ja matkailumarkkinointi olisi tuloksellisempaa toteuttaa talousalueen mittakaavassa. Lisätietoja: Anne Pevkur, toimitusjohtaja, 050 5168 912