Johnny Åkerholmin laatima esitys kansantalouden tilasta.
Tarkastelu perustuu vuoden toisen kvartaalin lukuihin.

Keskeiset havainnot esityksestä.