Kauppakamarin naisverkosto koostuu reilusta sadasta kauppakamarin jäsenyritysten esimiesasemassa olevista tai asiantuntijoina toimivista naisista. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa vapaamuotoisesti erilaisten ajankohtaisten ja mielenkiintoisten teemojen äärelle.