Aika: to 31.10. klo 8:30 - 16
Paikka: Hotel Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää
Asiantuntija: Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
                                                                                                                                Työaikalakiin on suunnitteilla merkittäviä muutoksia 1.1.2020 alkaen. Myös vuosilomalaki muuttui 1.4.2019.
                                                            Koulutuksessa käydään läpi työaikalain keskeiset asiat ja vuosilomalain muutokset käytännönläheisesti ja tiiviisti.

Parnila web

Koulutuksessa paneudutaan erityisesti lakimuutosten tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja työnantajan velvollisuuksiin sekä selvitetään, keihin työaikalakia sovelletaan, mikä luetaan työaikaan, miten ylityötä syntyy ja lepoajat tulee antaa.

Vuosilomalaki muuttui 1.4.2019. Muutosten myötä työntekijälle tuli oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Iltapäivällä selvitetään, mitä vuosilomalain lisävapaapäivät ovat, milloin niitä syntyy ja miten ne lasketaan. Käymme läpi myös vuosilomapalkanlaskennan haasteita erilaisissa muutostilanteissa. Luvassa paljona käytännön esimerkkejä.

Kuulet myös, miten vuosiloma tulee antaa ja minkälaisista asioista työntekijän kanssa voidaan sopia.

Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille ja kaikille, jotka vastaavat työsuhdeasioita.

Sisältö:

Työaikalain soveltamisala

 • työaikalain ulkopuolelle jäävät työntekijät

Työajaksi luettava aika

 • työajan yleismääritelmä
 • varallaolo, matka-aika ym.

Säännöllinen työaika ja sen järjestäminen

 • viikoittainen säännöllinen työ
 • joustava työaika ja työaikapankki
 • liukuva työaika
 • lyhennetty työaika

Säännöllisen työajan ylittäminen ja korvaukset

 • lisätyö ja ylityö
 • korvaukset rahana ja vapaa-aikana

Lepoajat

 • päivittäinen lepoaika, vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa-aika
 • sunnuntaityö ja sen teettämisen edellytykset

Työaika-asiakirjat

Vuosiloman ansainta
Vuosiloman ansainta työkyvyttömyyden ja kuntoutuksen ajalta (muutos 1.4.2019)

 • Vuosilomaa täydentävien lisävapaapäivien kertyminen
 • Lisävapaapäiväoikeuden päättyminen
 • Työsuhteen päättymisen vaikutus lisävapaapäiviin
 • Korvaus lisävapaapäiviltä

Vuosiloman ja lisävapaapäivien antaminen

 • loman jakaminen ja sen rajat
 • ajankohdan määrääminen ja siitä sopiminen
 • loman antaminen poissaolotilanteissa
 • säästövapaan uudet mahdollisuudet
 • vuosilomana siirtäminen sairausloman vuoksi

Vuosilomapalkka ja – korvaus

 • vuosilomapalkan laskeminen eri tilanteissa
 • muutostilanteet
 • maksamisajankohta
 • lomakorvaus lomapalkan sijasta
 • lomaraha/lomaltapaluuraha

Ohjelma:

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Koulutus alkaa
11:00 Lounas
13:30 Kahvi
16:00 Koulutus päättyy

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 21.10. MENNESSÄ

 

Osallistumme ilmastonmuutostalkoisiin vähentämällä paperimateriaalin käyttöä koulutuksissa. Materiaali jaetaan osallistujille jaettavissa olevin osin sähköpostitse koulutuksen alkaessa. Halutessasi ota siis oma kone mukaan.

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäsenetuhinta 350 €/henkilö + alv 24 %, normaalihinta 530 €/henkilö + alv 24%. Maksu sisältää koulutuksen, sekä ohjelmassa mainitun tarjoilun. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Peruutusehdot:
Kahta viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Viikkoa ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisen voi perua maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Esteen sattuessa ilmoittautuneen henkilön tilalle voi tulla joku toinen.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Lilla Jokinen, p. 040 1979 823 tai lilla.jokinen(at)kauppakamari.fi