• Asianajotoimisto Applex, Hyvinkää, +358 40 534 6967, +358 20 791 2950
  VT Panu Hiidenmies
  - yhtiöoikeus
  - sopimusoikeus
  - työoikeus
  - riitojen ratkaisu
  - yritysjärjestelyt
 • Asianajotoimisto Tapio Kinanen, p. (019) 450 370
  Asianajaja Tapio Kinanen:
  - vero-oikeus, verotarkastukset ja -valitukset
  - yhtiö-, sopimus- ja työoikeus
  - yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset
  - vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät
  - oikeudenkäynnit
 • Asianajotoimisto Wejberg & Wejberg, p. (019) 456 5500
  Asianajaja, VT Anneli Wejberg:
  - Lakiasiat ja yhtiöjuridiikka
  Asianajaja, VT Heikki Wejberg:
  - laki- ja veroasiat
  - sopimusjuridiikka
  - työsuhdeasiat
  - rakennusalan työaikakysymykset
 • Lakiasiaintoimisto J. Härkönen Oy, p. 0400 247 475
  Varatuomari Jouki Härkönen
  - lainopillinen yleisneuvonta
 • Lakiasiaintoimisto SummanenLAW, p. 044 7228 213
  OTM Teemu Summanen
  - työsuhdeasiat
  - yhtiö- ja sopimusoikeudellinen neuvonta
  - insolvenssiasiat
  - yritysjärjestelyt
  - lainopillinen yleisneuvonta
 • Tilintarkastus Rantalainen Oy, KHT-yhteisö, p. 010 324 3100
  OTK, KHT Antti Rantalainen:
  - verotus
  - yritysjuridiikka
  - tilintarkastus
  - kansainvälinen verotus
  - yritysjärjestelyt
  - tilintarkastus verkostomme Polaris International’n kautta.