Suomen 19 kauppakamaria toimivat alueensa yritysten edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaationa. Vaikuttamistyö liittyy keskeisimmin yritysten toimintaedellytysten parantamiseen kuten aluepolitiikkaan, koulutukseen, maankäyttöön ja liikennekysymyksiin. Kauppakamarit edistävät yritysten toimintaa ja kasvua. Ne edustavat kattavasti elinkeinoelämän alueellisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Kauppakamarit tuovat yritysten äänen kuuluviin monissa eri valiokunnissa ja niillä on vahva alueellisen kehittäjän rooli. Yhteistyö kuntien ja viranomaisten sekä muiden yhteiskunnan päättäjien kanssa on tärkeä osa kauppakamarien työtä ja vaikuttamista. Kauppakamarit edistävät yritysjohdon ja julkisen sektorin päättäjien verkottumista esimerkiksi järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.

Kauppakamarin edunvalvonnan painopiste on alueen ja yritysten menestystä tukevissa asioissa
1.    yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen vetovoiman vahvistaminen
2.    osaamisresurssien turvaaminen, oppilaitos ja yritysyhteistyön lisääminen
3.    kansainvälistymisen edistäminen
4.    vaikuttavuuden lisääminen

Lue lisää valiokuntaoppaasta.