Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on koko talousalueen yritysten edunvalvoja ja vaikuttaja. Kauppakamari on jo vuodesta 1953 lähtien vaikuttanut alueen yritysten toimintaedellytysten kehittymiseen ja kilpailukyvyn paranemiseen. Tämän päivän toiminnot perustuvat kauppakamaristrategiaan 2010, jossa on määriteltiin yritystoiminnan kannalta tärkeimmät asiat, joiden kehitykseen kauppakamari haluaa vaikuttaa.

Kauppakamari vaikuttaa monin eri keinoin; antamalla lausuntoja, olemalla jatkuvassa yhteydessä avaintoimijoihin, viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin ja yhteistyökumppaneihin, sekä tuomalla median välityksellä tärkeitä asioita keskusteluun. Muotoja on monia, mutta erittäin tärkeä on valiokuntatyöskentely.

Valiokunnat 2017

Valiokuntien jäsenet valitaan vuosittain syksyisin valtuuskunnan kokouksessa. Valiokuntia on kahdeksan ja niiden puheenjohtajat ovat seuraavat:

Aluekehitysvaliokunta
-
Toimitusjohtaja Martti Paloheimo, H.G. Paloheimo Oy

ICT-valiokunta
-
Toimitusjohtaja Ari Hätinen, Western Systems Oy

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta
-
Director, Trade & Export Finance, Matti Malminen, Konecranes Oyj

Kaupan ja palvelujen valiokunta
-
Kauppias Asko Kuusisalo, K-Citymarket Hyvinkää

Koulutus- ja työvoimavaliokunta
-
HR Director Tiina Kautonen, Kone Industrial Oy

Liikenne- ja logistiikkavaliokunta
- Head of Sales, Pekka Salonen, Marecap Trans Oy

Teollisuusvaliokunta
-
Tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen, Sako Oy

Vetovoimavaliokunta
- Toimitusjohtaja Ninni Pulli, Riihimäen Messut Oy

Valiokunnissa on vuosittain vaikuttamassa  150 – 170 jäsenyritysten ja yhteisöjen aktiivista edustajaa.

Valiokuntien rooli ja tehtävät

Jokaisen valiokunnan ja sen jäsenen rooli on tärkeä. Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään valiokunnan työskentelyä ja vaikuttavuutta. Niin koko kauppakamarin kuin myös valiokuntien rooli tulee olla proaktiivinen eli niillä tulisi olla kykyä nähdä tulevaisuuteen, ennakoida ilmiöiden vaikutuksia ja niihin liittyviä jäsenistön tarpeita. Tarpeet voivat liittyä koulutukseen, yrityspalvelujen tuottamiseen, kaavoitukseen, aluetunnettuuden lisäämiseen yms. Valiokuntien tehtävänä on vaikuttaa, että asiat huomioidaan jo suunnittelutasolta lähtien.

Valiokuntatyöskentely on moninaista. Se on aktiivista vaikuttamista itse kokouksissa, oman tietotaidon jakamista, kykyä löytää uusia ratkaisumalleja ja ajoittain myös panostaa asioiden toteutumiseen. Tällaisia ovat mm. erilaisten tilaisuuksien järjestämiset, artikkelien kirjoittamiset, matkat yms.

Valiokuntatyö on mielenkiintoista, se avaa uusia ovia ja mahdollisuuksia, mahdollistaa uusien liikesuhteiden ja tuttavuuksien solmimisen, lisää omaa tietotaitoa ja avartaa näkökulmia, mutta ennen kaikkea antaa todellisen vaikutusmahdollisuuden arvostetussa verkostossa, kauppakamarissa ja toimintaympäristössä.

Valiokuntajäsenyys on etuoikeus.